Menu

豪華旅遊 選擇二

溫哥華及維多利亞四日遊

行程

9/8 西雅圖 - 溫哥華

酒店坐車至溫哥華。暢遊史丹利公園、加拿大廣場、蓋斯鎮。

9/9 溫哥華 - 卑斯渡輪 - 維多利亞 - 布查特花園 - 溫哥華

早上乘坐卑斯渡輪,經喬治亞海峽到溫哥華島。遊覽卑斯省首府維多利亞市。穿過同濟門,參觀百年唐人街、雷鳥公園、維多利亞港、愛德華時代古堡風格建築的帝后酒店、省議會大樓、百年紀念公園、比根山公園及世界最長高速公路的起點處 - 零哩碑等景點。乘坐古英倫風格馬車遊覽內港等自費活動。親臨世界聞名的布查特花園。該私人花園建於上世紀初,園內花卉和植物的種類多達千餘種,宛如伊甸園。遊畢後乘渡輪返回溫哥華。

9/10 溫哥華

早上前往松雞山及乘纜車上山頂。後遊覽溫哥華市最高點女皇公園。繼而暢遊遊客必到,全加拿大最著名購物街羅伯遜街,北美第二大的華埠唐人街,1986世界博覽會址。後安排乘坐特式漁港小渡徐徐橫過英格烈灣及遊享負盛名的格蘭威爾半島,欣賞藝術家及街頭藝人的精彩表演。

9/11 溫哥華 - 西雅圖

早上啟程返回美國,將停留西雅圖最大的暢貨中心 Seattle Premium Outlets,約於下午兩點抵達西雅圖。